Nepodceňujte stavební dozor

stavbyadozory s.r.o.

Stavební a technický dozor

Nepodceňujte stavební dozor

Stavba rodinného domu, bytového domu či polyfunkčního objektu představuje pro investora obvykle velkou investici, kterou by měl chránit před znehodnocením. Naše společnost vám nabízí široké znalosti, schopnosti a bohaté zkušenosti z dlouholeté praxe ve výkonu stavebního dozoru (na stavebním trhu působíme od roku 1993).

Stavební dozor v praxi často provádí přímo dodavatelská stavební firma. Ale pozor – tato situace, kdy dodavatel stavby, a zároveň stavební dozor, je jedna a tatáž společnost, je pro investora nevýhodná. Takový stavební dozor nemusí sledovat zájmy investora, ale spíše zájmy své a s velkou pravděpodobností může dojít i k nadhodnocení realizovaných prací. Ať už máte v plánu malou rekonstrukci v bytě nebo realizaci novostavby, ve finální fázi to je právě nezávislý stavební dozor, který za vás dohlédne na výši nákladů a dosáhne na případné úspory.

V rámci stavebního dozoru poskytujeme například:

 • Kontrolu dodržování podmínek stavebního povolení
 • Provedení harmonogramu prací a jeho kontrolu ve spolupráci s dodavatelem
 • Zajištění kontrolních dnů
 • Kontrolu kvality prací a dodávek
 • Pravidelnou kontrolu zápisů do stavebního deníku
 • Sladění fakturace dle skutečně zrealizovaných prací a dodávek
 • Evidenci chyb a nedostatků a kontrolu jejich odstranění
 • Provedení fotodokumentace a videozáznamu stavby
 • Péči o stavební dokumentaci a její archivaci
 • Vytvoření systému konečného převzetí stavby od dodavatelů
 • Poradenství v přípravné i realizační fázi, a i během záruční a pozáruční lhůty

Pokud plánujete stavět, rozhodněte se pro nezávislý stavební dozor, který bude po celou dobu monitorovat vaši stavbu a hájit vaše zájmy. Určitě se vám to vyplatí!