Poskytujeme kvalitní technický dozor

stavbyadozory s.r.o.

Stavební a technický dozor

Poskytujeme kvalitní technický dozor

Technický dozor – to je více než stavební dozor. Jde o kompletní servis od konzultace stavebního záměru s investorem až po předání stavby. Sleduje kvalitu vykonaných prací a cenu díla.

Pokud se obrátíte na naši společnost Stavby a Dozory Josef Černý, budeme zastupovat a chránit zájmy vás jako investora a snažit se uspořit váš čas a náklady na stavbu. Vyřešíme případné sporné situace ve váš prospěch. Budeme neustále sledovat soupis skutečně provedených prací, smluvní cenu a celkovou cenu díla. Doporučíme vhodné stavební materiály a způsoby jejich použití, včetně návrhu řešení technických detailů.

Našim úkolem jako poskytovatele technického dozoru bude převzít nejen dokončené stavební práce a výkony, ale i části stavebních konstrukcí, které budou zakryty dalšími pracemi. Proto je nutná průběžná kontrola kvality stavby v souladu s projektovou dokumentací.

V rámci technického dozoru nabízíme zejména:

 • Konzultaci stavebního záměru
 • Výběrové řízení na dodavatele stavby a jeho vyhodnocení
 • Vytvoření a posouzení reálného rozpočtu stavby
 • Přípravu a poradenství při uzavírání smlouvy o dílo
 • Vedení kontrolních dnů
 • Provedení foto- a video-dokumentace stavby a zakrytých částí
 • Kontrolu kvality prací a dodávek
 • Kontrolu dodržování časového harmonogramu výstavby
 • Evidenci poruch a nedostatků a kontrola jejich odstranění
 • Poradenství ve věcech výstavby, pracovních postupů a použitých materiálů
 • Vytvoření systému konečného převzetí stavby od dodavatelů
 • Určení hodnoty víceprací a projednání s dodavatelem stavby
 • Příprava a kontrola závěrečného vyúčtování stavby a projektu

Využijte našich bohatých zkušeností a profesionálních znalostí pro kontrolu prací a nákladů při stavbě či rekonstrukci vaší nemovitosti.